Home Blog Can nghĩa là gì?

Can nghĩa là gì?

SHARE

Chúng ta thường dùng “can” khi nói về khả năng có thể làm việc gì đó. Nhưng ngoài ra, “can” còn được dùng với nghĩa là đồ hộp, lon.

Ví dụ:

  • I can sing. (Tớ có thể hát.)
  • She can drive a car. (Cô ấy có thể lái xe.)
  • The canned food isn’t really healthy. (Đồ hộp không thực sự tốt cho sức khỏe.)
  • She could drink three cans of beer. (Cô ấy có thể uống ba lon bia.)