Home Blog Carpooling nghĩa là gì?

Carpooling nghĩa là gì?

SHARE

Carpooling dùng để chỉ việc hai hay nhiều người đi chung một phương tiện cùng nhau, có thể là ô tô, xe máy, xe đạp,…

Ví dụ:

  • They carpool every day because they live together. (Họ đi chung mỗi ngày vì họ sống với nhau.)
  • The best solution was carpooling with Tom. (Tốt nhất là đi xe chung với Tom.)
  • We’re carpooling go home to take a nap. (Chúng tôi đang lái xe về nhà để nghỉ trưa.)
  • We can carpool to save up money. (Chúng ta có thể đi chung để chúng ta có thể tiết kiệm tiền.)
  • Tom and I are carpooling to go school.(Tom và tôi sẽ đi chung xe đến trường)