Home Blog Friendzone nghĩa là gì?

Friendzone nghĩa là gì?

SHARE

Thật là trớ trêu khi bạn thích ai đó mà người ta lại chỉ muốn làm bạn với bạn thôi. Cụ thể hơn, nếu một cô gái đã coi bạn là bạn của cô ấy thì tức là bạn sẽ không còn thuộc đối tượng hẹn hò của cô ấy nữa; cô ta sẽ chỉ coi bạn là bạn bè, anh trai, anh kết nghĩa …blabla…thôi. Friendzone sẽ là từ diễn tả chính xác nhất cho mối quan hệ “đau khổ” đó. Friendzone vừa có thể là danh từ, vừa là động từ.

Ví dụ:

  • You know you’re in the friendzone when she asks you for relationship  advice. (Cậu biết rằng cậu đã ở trong tình cảnh chỉ là bạn bè thôi khi cô ấy xin cậu lời khuyên về tình cảm.)
  • I can’t believe she friendzoned me. (Tôi không thể tin cô ta chỉ coi tôi là bạn thôi.)
  • Poor Peter, he was put in the friendzone by that girl he really liked. (Tội nghiệp Peter, anh ta bị rơi vào tình cảnh làm anh trai bởi cô gái mà ah ta rất thích.)
  • He loves me but I only friendzone him. (Anh ấy yêu tôi nhưng tôi chỉ coi anh ta là anh trai.)