Home Blog What gives nghĩa là gì?

What gives nghĩa là gì?

SHARE

What gives? được dùng như một câu hỏi cảm thán, có nghĩa tương tự như What is going on? hay What the hell? What happend? Thường được dùng khi nói chuyện với những người bạn, người thân quen.

Ví dụ:

  • Why do you have to do that? What gives? ( Tại sao cậu lại là vậy? Có chuyện gì à?)
  •  You left my party so early without saying nothing? What gives? ( Anh rời khỏi bữa tiệc rất sớm mà chẳng nói câu nào. Có chuyện gì vậy?)

Bạn có thể sử dụng What gives? khi nói với ai đó làm phiền đến bạn.

Ví dụ:

  • I’m enjoying my lunch in the school cafeteria. Jack walks by and knocks my milk all over my food. ( Tôi đang dùng bữa trưa ở căng tin của trường. Jack đi qua và làm đổ sữa ra toàn bộ đồ ăn của tôi).
  • Me: ” What gives??” ( Cái quái gì vậy?)