Home Blog Những câu nói diễn tả tâm trạng buồn

Những câu nói diễn tả tâm trạng buồn

SHARE

Khi buồn chán, thay vì nói “I’m sad”, “I’m bored” hay “I’m tired”, chúng ta có một số thành ngữ khác diễn tả tâm trạng khá hay ho như:

  • Down in the dumps: Buồn chán, chán nản, thất vọng

Ví dụ:

When he failed his final exam, he was down in the dumps for a few months. (Khi anh ấy trượt bài thi cuối, anh ta đã chán nản trong vài tháng.)

  • Feel blue: Cảm thấy buồn chán

Ví dụ:

She felt blue because she lost her good job. ( Cô ấy cảm thấy buồn chán vì bị mất công việc tốt.)

  • Beside oneself with grief/ worry: Quá đau buồn

Ví dụ:

My family was beside ourselves with grief when my grandmother died. (Cả gia đình tôi rất đau buồn khi bà nội qua đời.)