Home Blog

Blog

Blog

Home Blog

Phân biệt giữa FALSE và WRONG

Đây là hai từ trái nghĩa với “true” và “right” vì vậy chúng ta có thể phân biệt dựa trên sự khác nhau của...

Phân biệt giữa TRUE và RIGHT

Đây là hai từ đều được dịch nghĩa sang Tiếng Việt là “đúng”. Tuy nhiên tùy vào ngữ cảnh ta sử dụng mà mỗi...

Fine nghĩa là gì?

"Fine" là một từ đa nghĩa trong tiếng Anh. Khi hỏi thăm sức khỏe, chúng ta sẽ dùng "fine" để đáp lại khi cảm...

Fan nghĩa là gì?

Chắc chẵn mỗi người chúng ta đều có thần tượng của riêng mình ở các lĩnh vực khác nhau, và tất nhiên chúng ta...

Letter nghĩa là gì?

Khi chưa có Internet hay điện thoại di động như bây giờ, thư tay – trong tiếng Anh là “letter” được sử dụng vô...

Lie nghĩa là gì?

Chúng ta hay dùng “lie” với nghĩa là nằm xuống. Nhưng ngoài ra “lie” còn có nghĩa là nói dối.Ví dụ:You look so...

Mean nghĩa là gì?

“Mean” chắc hẳn không xa lạ với chúng ta, được dùng khi muốn nói “có nghĩa là...” hay “có ý là…”. Nhưng ngoài ra...

Mine nghĩa là gì?

Chắn chắn khi học ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta đều biết “mine” có nghĩa là “của tôi” . Nhưng ngoài ra “mine” còn...

Match nghĩa là gì?

Các bạn nữ chắc hẳn không xa lạ với “mix and match” khi đi shopping. Và “match” ở đây chính là phối hợp quần...

Order nghĩa là gì?

Khi vào các nhà hàng, chúng ta cần phải gọi món ăn – trong tiếng Anh là “order”. Ngoài ra “order” còn có nghĩa...

Popular posts

Recent posts