Home Blog Phân biệt giữa DIE và DEAD

Phân biệt giữa DIE và DEAD

SHARE

Đây là hai từ thường bị nhầm lẫn trong cách sử dụng. Chúng đều mang nghĩa là “chết” nhưng về bản chất thì lại có sự khác biệt.

DIE” là động từ chỉ hành động chết, đối lập với  “to be born” (được sinh ra), và khi nói đến thời điểm chết của sự vật chúng ta dùng “died”

Ví dụ:

  • Michael Jackson died in 2009. (Michael Jackson đã qua đời vào năm 2009).
  • Her husband died in the war. (Chồng của bà ấy đã tử trận trong cuộc chiến).

DEAD” là tính từ chỉ một sự vật đã chết, vì thế khi bạn muốn nói đến trạng thái đã chết của một sự vật bạn không  nên nói “It’s died” mà phải dùng “It’s dead”.

Ví dụ:

  • Michael Jackson is dead. (Michael Jackson đã chết).
  • She’s been dead for 20 years now. (Cô ấy đã chết từ 20 năm nay).