Home Blog Phân biệt giữa EARLY và SOON

Phân biệt giữa EARLY và SOON

SHARE

Đây cũng là hai từ gây nhiều sự nhầm lẫn cho các bạn khi học tiếng Anh bởi chúng đều được dịch sang tiếng Việt là “sớm”. Hãy tham khảo bài viết này để phân biệt rõ “soon” và “early” nhé.

SOON” là trạng từ, có nghĩa là “không lâu sau, không lâu nữa”, diễn tả một thời gian ngắn trong tương lai tính từ hiện tại.

Ví dụ:

  • They will contact you again soon. (Họ sẽ sớm liên hệ lại với bạn).
  • Katy will be here soon, guys. (Katy sẽ đến đây sớm thôi mọi người).

EARLY” vừa là tính từ cũng vừa là trạng từ, nghĩa là trong giai đoạn đầu của một quãng thời gian hoặc là sớm hơn thời điểm thông thường.

Ví dụ:

  • The invitation said 9pm but they arrived early. (Thiệp mời nói là 9 giờ tối nhưng họ đã đến sớm).
  • I usually wake up early in the morning. (Tôi thường dậy sớm vào buổi sáng).