Home Blog Soulmate là gì?

Soulmate là gì?

SHARE

Soulmate hoặc soul mate là danh từ chỉ người tâm đầu ý hợp, có sự đồng điệu, hòa hợp về tâm hồn, cảm xúc với mình. Trong Tiếng Việt, ta có thể gọi đó là bạn tâm giao. Đó không nhất thiết phải là người gắn bó lâu dài với bạn nhưng là người bạn có thể chia sẻ mọi thứ, là người thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ bạn. Có thể là một người bạn đặc biệt, một người thầy, người thân hay người yêu của bạn.

Ví dụ:

  • Soulmates are people who bring the best in you. They are not perfect but are always perfect for you. ( Bạn tốt là những người đem đến cho bạn điều tốt đẹp nhất. Họ có thể không hoàn hảo nhưng luôn luôn là tốt nhất cho bạn)
  • Love is no longer where soulmate attraction ends. It is where soulmate atraction begins. ( Tình yêu không còn là nơi sự hấp dẫn đối phương kết thúc mà là nơi nó bắt đầu)
  • When they met each other, they knew they were soulmates. ( Khi họ gặp nhau, họ đã biết họ là tri kỉ)
  • A soulmate is someone you can share everythings. ( Bạn tâm giao là người mà bạn có thể san sẻ mọi thứ)

Xem thêm Kindred spirit nghĩa là gì?