Home Blog Yêu đơn phương trong tiếng Anh là gì?

Yêu đơn phương trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Chúng ta chắc chắn ai cũng đã từng yêu đơn phương. Tình yêu dịch sang tiếng Anh là “love” – điều này hẳn là đã quá thông dụng rồi. Nhưng yêu đơn phương thì không giống tình yêu gọi là “Love”. Chính xác thì yêu đơn phương trong tiếng Anh gọi là “unrequited love” hay “one sided love”, nó có nghĩa là một tình yêu không được đáp lại. Một thứ tình cảm quá phổ biến mà sau khi đọc bài viết này nếu bạn không đưa nó vào list từ thông dụng của mình thì thật là thiếu sót.

Ví dụ:

  • “A broken heart” was usually used to refer to unrequited love. (“A broken heart” thường được dùng để ám chỉ tới tình yêu đơn phương).
  • It’s unrequited love! (Đó là tình yêu đơn phương).
  • He wrote a song for her. It’s a song of unrequited love. (Anh ấy đã viết một bài hát cho cô ấy. Đó là bài hát về một tình yêu đơn phương).
  • It’s just a poem on the pain of unrequited love. (Đó chỉ là một bài thơ về nỗi đau của tình yêu đơn phương).
  • She was in love with this man but it was unrequited love. He did not love her. (Cô ấy đã yêu người đàn ông đó nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Anh ấy không yêu cô ta).
  • I’m sorry it’s just one sided love – Tôi rất tiếc đó chỉ là tình yêu đơn phương.