Home Hỏi đáp Đường tắt trong tiếng Anh là gì?

Đường tắt trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Đường tắt, lối tắt là con đường ngắn đi từ nơi này tới nơi khác. Trong tiếng Anh thì sử dụng danh từ shortcut.

  • I’m taking a shortcut. – Tôi đang đi đường tắt.
  • We think it is shortcut. – Chúng tôi nghĩ đó là đường tắt.