Home Hỏi đáp Hỏi thăm trong tiếng Anh là gì?

Hỏi thăm trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Hỏi thăm trong tiếng Anh là ask after.