Home Hỏi đáp Ngực lép trong tiếng Anh là gì?

Ngực lép trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Để miêu tả bạn gái có ngực phẳng, lép trong tiếng Anh thì sử dụng tính từ flat-chested.

Ví dụ:

  • She was known in high school as “some flat-chested girl.” – Cô ấy được biết đến ở trường cấp 3 là những nữ sinh ngực lép.
  • If you describe a woman as flat-chested, you mean that she has small breasts. – Nếu bạn mô tả một phụ nữ là ngực phẳng, có nghĩa là bạn cho rằng ngực của cô ấy nhỏ.
  • I’m a flat-chested girl. Tôi là người ngực lép.