Home Hỏi đáp Nói vẫn còn trong tiếng Anh như thế nào?

Nói vẫn còn trong tiếng Anh như thế nào?

SHARE

Khi nói về bạn vẫn còn trong tiếng Anh thì có thể sử dụng trạng từ still. Chú ý nếu still đóng vai trò là tính từ thì mang nghĩa tĩnh lặng, im lặng.

Ví dụ:

  • Are you still awake? – Mày còn thức không?
  • They are still warm. – Chúng vẫn còn ấm.
  • I am still alive. – Tôi vẫn còn sống.
  • I’m still still standing .- Tôi vẫn còn đang đứng yên.