Home Hỏi đáp Ống hút trong tiếng Anh là gì?

Ống hút trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Ống hút trong tiếng Anh là straw.

Ví dụ:

  • Could I get a straw, please? – Cho tôi xin cái ống hút nhé?