Home Hỏi đáp Tăm xỉa răng trong tiếng Anh là gì?

Tăm xỉa răng trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Tăm xỉa răng trong tiếng Anh là toothpick.

Ví dụ:

  • They need toothpicks, don’t they? – Họ cần tăm xỉa răng phải không?
  • Could you give me a toothpick? – Bạn cho tôi xin một cái tăm được không?