Home Hỏi đáp Trúng số trong Tiếng Anh là gì?

Trúng số trong Tiếng Anh là gì?

SHARE

Trúng số trong Tiếng Anh được diễn đạt là Win a lottery.

Ví dụ:

  • Everyone wants to win a lottery. (Mọi người đều muốn trúng số).
  • If you win a lottery, you will become roll in money. (Nếu bạn trúng số, bạn sẽ trở nên giàu có).
  • My father bought a new car because he just won a lottery. (Bố tôi mua một chiếc ô tô mới vì ông ấy vừa trúng số).
  • A new house was bought by money that I won a lottery. (Ngôi nhà mới đã được mua bằng tiền mà tôi trúng số).
  • My mother will go to travel because she just won a lottery. (Mẹ tôi sẽ đi du lịch vì bà ấy vừa mới trúng số).