Home Idioms

Idioms

Idioms

Home Idioms

Hang in there nghĩa là gì?

"Hang in there" được nói như một cách động viên ai đó kiên trì, không bỏ cuộc dù cho việc đó có khó khăn.Ví...

Hang it up nghĩa là gì?

"Hang it up" có nghĩa là nghỉ hưu hoặc không làm việc gì nữa.Ví dụ:After a long and successful career, it’s time for...

Make a mountain out of a molehill nghĩa là gì?

"Make a mountain out of a molehill" ý nói về những người hay làm quá một vấn đề nào đó lên, khiến sự việc...

Peter out nghĩa là gì?

Peter out có nghĩa là dần dần dừng lại hoặc biến mất.Ví dụ:The scream which started in the morning had petered out by afternoon....

Barking dogs seldom bite nghĩa là gì?

Tiếng Việt ta có thành ngữ "Khẩu xà tâm phật" ý chỉ những người dù mồm miệng độc ác, ghê gớm nhưng thực chất...

Each bird loves to hear himself sing nghĩa là gì?

Có một thực tế rất thú vị là bất kể công việc hay điều gì mà chính mình làm ra thì tự bản thân...

A good name is better than riches nghĩa là gì?

Ông bà ta có câu "Tốt danh hơn lành áo" ý chỉ những người tốt bụng, được mọi người tôn trọng, yêu quý còn...

Seeing is believing nghĩa là gì?

Trong nhiều chuyện, chúng ta không thể chỉ nghe người khác nói mà cần trực tiếp tìm hiểu xem việc đó diễn ra như...

Every Jack has his Jill nghĩa là gì?

"Every Jack has his Jill" được dùng trong trường hợp nói về những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể...

It’s an ill bird that fouls its own nest nghĩa là gì?

Tiếng Việt ta có câu thành ngữ "Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại", ý nói những điều hay những cái tốt nên được...

Popular posts

Recent posts