Home Idioms Cost an arm and a leg nghĩa là gì?

Cost an arm and a leg nghĩa là gì?

SHARE

Thành ngữ “Cost an arm and a leg” được dùng khi nói về cái gì đó rất đắt tiền.

Ví dụ:

  •  In the future, the robot will not cost an arm and a leg. (Trong tương lai, người máy sẽ không quá đắt đỏ nữa.)
  • Oh my god! His new car costs an arm and a leg. (Trời ơi, chiếc xe mới của anh ta thực sự rất đắt đỏ.)
  • Nowadays, a house in a big city costs an arm and a leg. (Ngày nay, một căn nhà ở thành phố lớn có giá rất đắt.)
  • I really love that dress. But it costs an arm and a leg. (Tôi thực sự yêu chiếc váy đó. Nhưng nó quá đắt đỏ.)