Home Idioms Hard work pays off nghĩa là gì?

Hard work pays off nghĩa là gì?

SHARE

“Có công mài sắt có ngày nên kim” là câu thành ngữ mà từ bé chúng ta đã được ông bà, cha mẹ, thầy cô chỉ dạy. Đó cũng là một trong những đức tính quý báu của con người Việt Nam ta. Vậy trong Tiếng Anh có câu thành ngữ nào tương tự như vậy không?

Câu trả lời là “Có”. Người Anh diễn tả bằng câu thành ngữ sau: “Hard work pays off“.

Ví dụ:

  • I always try my best for everything because I believe that: “Hard work pays off“. (Tôi luôn cố gắng hết sức cho mọi việc bởi tôi tin rằng :”Có công mài sắt có ngày nên kim”.)
  • Do you think “Hard work pays off“? (Cậu có nghĩ là “Có công mài sắt có ngày nên kim” không?)
  • Hard work only pays off when you meet the right plan of action. (Chăm chỉ làm việc chỉ đem lại kết quả khi bạn hành động theo kế hoạch đúng đắn.)