Home Idioms Haste makes waste nghĩa là gì?

Haste makes waste nghĩa là gì?

SHARE

Thường thì khi làm việc gì quá nhanh thì sẽ không thể chỉn chu, hoàn thành tốt được, nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc. Vì vậy tốt hơn hết mọi việc đều phải cẩn thận, đúng bài bản, bình tĩnh làm thì mới có kết quả tốt. Thành ngữ Tiếng Việt có câu “Dục tốc bất đạt”. Và trong Tiếng Anh, “Haste makes waste” cũng ý nghĩa như vậy.

Ví dụ:

  • A: Hurry up and get my car fixed. B: Don’t rush me. Haste makes waste. (A: Nhanh lên sửa xe cho tôi đi.  B: Đừng giục nữa. Nóng vội sẽ hỏng việc đó.)
  • We should complete this project perfectly and then show to the manager. Haste makes waste. (Chúng ta nên hoàn thiện dự án này một cách hoàn hảo nhất rồi sau đó trình bày cho giám đốc. Dục tốc bất đạt.)