Home Idioms No strings attached là gì?

No strings attached là gì?

SHARE

No strings attached nghĩa đen là không có sợi dây nào gắn vào.

Nếu một điều gì có “no strings attached” thì có nghĩa là nó không liên quan đến nghĩa vụ, yêu cầu hay trách nhiệm gì cả. Nên no strings attached hiểu là không có sự ràng buộc.

No Strings Attached cũng là tên một bộ phim Mỹ nói về tình yêu không ràng buộc giữa Emma và Adam. Một mối quan hệ đặc biệt – công khai qua lại nhưng không ràng buộc, tình dục không đòi hỏi trách nhiệm. Họ thoải mái, tự do, không có sự ghen tuông khi người này đi với người khác, không có những tin nhắn tình cảm hay những trò lãng mạn vẫn thường thấy ở các đôi tình nhân. Giữa họ dường như chỉ có duy nhất một từ – “sex”.

Xem thêm 1 số ví dụ để hiểu rõ và sử dụng no strings attached.

  • Làm gì cho ai đó mà không đòi hỏi gì.
    – It is ok, I will do you a favor, no strings attached!
    – I will buy you a waffle iron, no strings attached.
  • Đang trong một mối quan hệ tình cảm với ai đó nhưng vẫn có thể hẹn hò người khác mà không cần phải lo lắng gì.
    – I am so glad there are no strings attached with Dave. I can just be free and do whatever I want.