Home Idioms

Idioms

Idioms

Home Idioms

East or west home is best nghĩa là gì?

Dù đi đâu chăng nữa, ở nơi sung túc hay khổ cực thì nhà vẫn là nơi chúng ta muốn trở lại, vì đó...

A miss is as good as a mile nghĩa là gì?

Chúng ta hay được nghe câu "Sai một li đi một dặm", ý nói chỉ cần không cẩn thận dẫn đến sai sót một chút...

Don’t trouble trouble till trouble troubles you nghĩa là gì?

"Don't trouble trouble till trouble troubles you" khiến chúng ta hơi rối khi nhìn thấy đúng không? Tuy nhiên nghĩa của câu nói này...

A stranger nearby is better than a far-away relative nghĩa là gì?

Người ta thường nói "Bán anh em xa mua láng giềng gần" hay "Bà con xa không bằng láng giềng gần" vì những người ở gần...

You reap what you sow nghĩa là gì ?

"You will reap what you will sow" dịch sang tiếng Việt nghĩa là "Gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Tức nghĩa mọi điều...

The tongue has no bone but it breaks bone nghĩa là gì?

"The tongue has no bone but it breaks bone" có ý nghĩa là chỉ những người hay lươn lẹo, làm việc gì cũng có...

Far from eye, far from heart nghĩa là gì?

Người ta thường nói "Xa mặt cách lòng" ý muốn nói những người có mối quan hệ tốt đến mấy, nếu có khoảng cách...

Raining cats and dogs nghĩa là gì?

Câu thành ngữ "Raining cats and dogs" không có nghĩa là mưa như chó mèo đâu nhé! Đây là một thành ngữ diễn tả...

Give him an inch and he will take a yard nghĩa là gì?

Con người thường có tính tham lam, nếu đạt được một thứ gì đúng theo mong muốn lại mơ tưởng đến những thứ khác...

Fine words butter no parsnips nghĩa là gì?

Câu nói "Có thực mới vực được đạo" mới chuẩn làm sao, bụng đói thì làm sao làm việc tốt được chứ! Khi đói...

Popular posts

Recent posts