Home Idioms

Idioms

Idioms

Home Idioms

When the blood sheds, the heart aches nghĩa là gì?

Câu thành ngữ "When the blood sheds, the heart aches" nói về tình cảm gia đình, khi những người có mối quan hệ thân...

Make a pig of oneself nghĩa là gì?

Khi nói ai đó ăn quá nhiều, quá nhanh hay gây tiếng ồn chúng ta sẽ sử dụng cụm từ "Make a pig of...

A wolf won’t eat wolf nghĩa là gì?

"A wolf won't eat wolf" có nghĩa đen là chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại, hay cũng tương tự như câu...

Don’t postpone until tomorrow what you can do today nghĩa là gì?

"Don't postpone until tomorrow what you can do today" có nghĩa là việc hôm nay chớ để ngày mai; những việc có thể làm...

East or west home is best nghĩa là gì?

Dù đi đâu chăng nữa, ở nơi sung túc hay khổ cực thì nhà vẫn là nơi chúng ta muốn trở lại, vì đó...

A miss is as good as a mile nghĩa là gì?

Chúng ta hay được nghe câu "Sai một li đi một dặm", ý nói chỉ cần không cẩn thận dẫn đến sai sót một chút...

Don’t trouble trouble till trouble troubles you nghĩa là gì?

"Don't trouble trouble till trouble troubles you" khiến chúng ta hơi rối khi nhìn thấy đúng không? Tuy nhiên nghĩa của câu nói này...

A stranger nearby is better than a far-away relative nghĩa là gì?

Người ta thường nói "Bán anh em xa mua láng giềng gần" hay "Bà con xa không bằng láng giềng gần" vì những người ở gần...

You reap what you sow nghĩa là gì ?

"You will reap what you will sow" dịch sang tiếng Việt nghĩa là "Gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Tức nghĩa mọi điều...

The tongue has no bone but it breaks bone nghĩa là gì?

"The tongue has no bone but it breaks bone" có ý nghĩa là chỉ những người hay lươn lẹo, làm việc gì cũng có...

Popular posts

Recent posts