Home Idioms

Idioms

Idioms

Home Idioms

Far from eye, far from heart nghĩa là gì?

Người ta thường nói "Xa mặt cách lòng" ý muốn nói những người có mối quan hệ tốt đến mấy, nếu có khoảng cách...

Raining cats and dogs nghĩa là gì?

Câu thành ngữ "Raining cats and dogs" không có nghĩa là mưa như chó mèo đâu nhé! Đây là một thành ngữ diễn tả...

Give him an inch and he will take a yard nghĩa là gì?

Con người thường có tính tham lam, nếu đạt được một thứ gì đúng theo mong muốn lại mơ tưởng đến những thứ khác...

Fine words butter no parsnips nghĩa là gì?

Câu nói "Có thực mới vực được đạo" mới chuẩn làm sao, bụng đói thì làm sao làm việc tốt được chứ! Khi đói...

Don’t judge a book by its cover nghĩa là gì?

"Don't judge a book by its cover" có nghĩa là đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá một sự vật/sự việc/con...

Grasp all, lose all nghĩa là gì?

Đây là một thành ngữ khác nói về tính tham lam của con người. Chúng ta hay nghe thấy câu nói "Tham thì thâm" tức...

Haste makes waste nghĩa là gì?

Thường thì khi làm việc gì quá nhanh thì sẽ không thể chỉn chu, hoàn thành tốt được, nóng vội hấp tấp sẽ hỏng...

Robbing the cradle nghĩa là gì

Khi một người lớn tuổi có mối quan hệ với người nhỏ hơn hoặc trong công việc nào đó mình không đủ khả năng...

Men make house, women make home nghĩa là gì?

"Men make house, women make home" có ý nghĩa như chính nghĩa đen của nó : Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm...

Penny wise pound foolish nghĩa là gì?

Con người hay quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt hay lợi ích trước mắt mà bỏ quên giá trị to lớn phía sau,...

Popular posts

Recent posts