Home Idioms

Idioms

Idioms

Home Idioms

Change one’s mind nghĩa là gì?

Change one's mind nghĩa là thay đổi quan điểm, quyết định của ai đó đã có trước đó.Ví dụ:Tom thought Mary was unkind,...

Ngoại tình trong tiếng Anh là gì?

Chúng ta sử dụng "have an affair" để nói về ngoại tình. "Have an affair" là khi một người đã kết hôn hoặc đang yêu...

Throw a party nghĩa là gì?

Throw a party được dùng như have a party/ arrange a party/hold a party, nghĩa là tổ chức, chủ trì, sắp xếp một bữa...

Kindred spirit nghĩa là gì?

Kindred spirit nghĩa là người có cùng quan điểm, sở thích, tích cách giống với bạn hoặc là người cùng chí hướng, lý tưởng.Ví...

I’m off nghĩa là gì?

I'm off thường dùng khi bạn bắt đầu rời đi và nghĩa thực sự của nó là I'm leaving. Nếu bạn muốn nói nơi mà...

Safe and sound nghĩa là gì?

Safe and sound là một câu thành ngữ mang ý nghĩa sự an toàn và ổn, ko bị ai làm tổn thương hoặc làm hại....

No strings attached là gì?

No strings attached nghĩa đen là không có sợi dây nào gắn vào.Nếu một điều gì có "no strings attached" thì có nghĩa là...

Lạc Trôi trong tiếng Anh là gì?

Lạc trôi là một từ Hán-Việt, một từ ghép giữa hai từ đơn là: “lạc” và “trôi” trong đó “lạc”có nghĩa là đi sai phương hướng, mục đích,...

Popular posts

Recent posts