Home Idioms

Idioms

Idioms

Home Idioms

Bite the hand that feeds you nghĩa là gì?

Tiếng Việt có câu thành ngữ "Ăn cháo đá bát", "Nuôi ong tay áo" để chỉ những kẻ vô ơn với người đã có...

All bets are off nghĩa là gì?

All bets are off diễn tả một điều gì đó có vẻ chắc chắn hoặc có thể lường trước được trong tương lai bây...

Beauty is in the eye of the beholder nghĩa là gì?

"Beauty is in the eye of the beholder" có nghĩa là vẻ đẹp nằm trong mắt người xem. Đơn giản vì mỗi người có...

So far so good nghĩa là gì?

Khi muốn nói mọi thứ vẫn tốt, không có biến cố gì xảy ra, chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau nhưng...

The die is cast nghĩa là gì?

Khi một sự việc đã được ghi lại bằng văn bản hay đơn giản khi làm bài thi tất cả những gì đã viết...

Love is blind nghĩa là gì?

"Love is blind" - Tình yêu là mù quáng, tưởng như đây là một triết lý nhưng trong cuộc sống thực sự là như...

Money make the mare go nghĩa là gì?

"Money make the mare go" có nghĩa là có tiền mua tiên cũng được. Nói quá lên một chút nhưng đúng là trong cuộc...

Practice makes perfect nghĩa là gì?

Thành công không phải trong một sớm một chiều mà có thể làm ngay được, đó là cả một quá trình và rất nhiều sự...

The more the merrier nghĩa là gì?

Những buổi tiệc tùng hay liên hoan, càng đông sẽ càng vui đúng không! Và trong tiếng Anh để nói về tâm trạng này,...

Two can play that game nghĩa là gì?

"Two can play that game" được dùng khi chúng ta "trả đũa" lại những việc người khác đã làm tổn thương mình, thường gọi là...

Popular posts

Recent posts