Every dog has its day nghĩa là gì?

Every dog has its day nghĩa là nhấn mạnh rằng mọi người đều có thể thành công hay hạnh phúc ở một thời điểm nào...

Everyday is not Sunday nghĩa là gì?

Tiếng Việt ta có câu thành ngữ "Sông có khúc, người có lúc" ám chỉ trong cuộc sống sẽ có lúc thế này thế...

Pair up with nghĩa là gì?

Pair up (with) nghĩa là tham gia vào một nhóm hoặc thành lập một nhóm với những người khác để cùng nhau làm việc...

No pain, no gain nghĩa là gì?

Khi làm một công việc nào đó, nếu không bỏ vào thời gian, công sức để thực hiện thì chắc chắn sẽ không thành...

Money is the good servant but a bad master nghĩa là gì?

Chắc hẳn mọi người đã nghe đến câu nói "Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của" để nói về vai trò...

Ask someone out nghĩa là gì?

Sau giai đoạn thả thính, tán tỉnh nếu muốn mời cô ấy/anh ấy ra ngoài, đi chơi như một buổi hẹn hò bạn có...

Lead someone on nghĩa là gì?

Có một điều rất khó nói trong quan hệ nam nữ là khi bạn không thích đối phương nhưng lại chót làm người đó...

Shake off nghĩa là gì?

Shake off được dùng để chỉ việc tránh xa hoặc chạy trốn khỏi ai đó hay một cái gì đó đang đuổi theo, hoặc...

Speed up nghĩa là gì?

Speed up được dùng để chỉ việc tăng tốc độ của việc di chuyển hay một chuyện gì đo xảy ra nhanh hơn bình...

A bad beginning makes a bad ending nghĩa là gì?

"A bad beginning makes a bad ending" hay đầu xuôi đuôi lọt, ý chỉ trong một công việc nếu qua được bước đầu tiên...