Ring after có nghĩa là gì?

Ta dùng cụm từ "Ring after" để diễn tả việc gọi lại sau cho một ai đó.Ví dụ:I take ring after my mother. (Tôi...

Cách sử dụng của Need

Động từ "need" thường chỉ có nghĩa là cần thiết làm việc gì. Nhưng cách sử dụng của "need" lại rất phong phú. Cùng...

Cụm động từ với Let

Dưới đây là một số cụm từ thông dụng với động từ "let". Cùng check xem bạn có thường sử dụng các cụm từ...

Settle down nghĩa là gì?

Khi muốn nói đến việc ổn định, an cư lạc nghiệp ta dùng "settle down" hoặc khi muốn nói đến việc bình tĩnh hơn hay...

Show around nghĩa là gì?

Show around nghĩa là đưa ai đó đi một vòng quanh một nơi nào đó mà họ chưa từng biết hoặc từng đến.Ví dụ:...

Let down nghĩa là gì?

Khi muốn nói hạ thứ gì xuống thấp, hay buông xuống, chúng ta có thể sử dụng cụm từ "let down".Ví dụ:You can...

Let someone down nghĩa là gì?

Trong cuộc sống không phải điều gì chúng ta làm cũng đều thuận lợi, đôi khi ta gặp phải khó khăn khiến bản thân...

Let off nghĩa là gì?

Trong một số trường hợp có ai đó mắc lỗi nhưng chúng ta không muốn phạt họ theo quy định mà tha thứ cho...

Let in nghĩa là gì?

Khi muốn nói cho phép ai vào trong hoặc thu nhận vào nơi nào đó, chúng ta thường sử dụng cụm từ "let in".Ví dụ:...

Let out nghĩa là gì?

Ta sử dụng "let out" khi muốn nói kết thúc; thả tự do hay phóng thích cho ai hoặc nới rộng (quần áo). "Let...