Hang out for nghĩa là gì?

"Hang out for" có nghĩa là từ chối làm việc gì hoặc chờ đến khi đạt được điều mong muốn.Ví dụ:She's hanging out...

Hang back from nghĩa là gì?

"Hang back from" có nghĩa là trì hoãn hoặc trốn tránh làm điều gì.Ví dụ:Everyone has their own things to do. So you...

Hang in there nghĩa là gì?

"Hang in there" được nói như một cách động viên ai đó kiên trì, không bỏ cuộc dù cho việc đó có khó khăn.Ví...

Hang it up nghĩa là gì?

"Hang it up" có nghĩa là nghỉ hưu hoặc không làm việc gì nữa.Ví dụ:After a long and successful career, it’s time for...

Bottom out nghĩa là gì?

Bottom out nghĩa là đạt điểm thấp nhất, chạm mức thấp nhất một cách liên tục trong một tình huống nào đó.Ví dụ:Once...

Breeze through nghĩa là gì?

Breeze through nghĩa là đi qua một nơi nào đó một cách nhanh chóng; hoặc có nghĩa là làm điều gì đó một cách...

Bash on nghĩa là gì?

Bash on nghĩa là tiếp tục làm một việc gì đó mà bạn đã muốn dừng lại, thường là những việc khó khăn, nhàm...

Bounce off nghĩa là gì?

Bounce off nghĩa là phản chiếu, phản xạ lại (ánh sáng, âm thanh,...); hoặc có nghĩa là nói cho ai đó biết được những...

Bounce into nghĩa là gì?

Bounce into nghĩa là bắt buộc một ai phải làm điều gì đó một cách nhanh chóng mà không cho họ thời gian để...

Bottle up nghĩa là gì?

Bottle up dùng để nói đến việc kiềm chế cơn giận dữ hay lo lắng quá lâu của bản thân trong thời gian dài...