Turn out nghĩa là gì?

Turn out có nghĩa là kết thúc hoặc tắt hoặc sản xuất (đặc biệt với số lượng lớn). Turn out còn nghĩa là đuổi ai...

Come in nghĩa là gì?

Come in nghĩa là đi vào, đến nơi hoặc là về đích, đứng thứ mấy (trong thể thao).Ví dụThe plane came in at...

Work out nghĩa là gì?

Work out nghĩa là thực hiện hoặc giải quyết vấn đề nào đó; cũng có nghĩa là tìm hiểu. Work out có thể diễn tả...

Come on nghĩa là gì?

Come on thường được dùng phổ biển với nghĩa là "thôi nào, đừng tỏ vẻ như thế" nhằm tỏ thái độ không tin hoặc...

Make up nghĩa là gì?

Make up nghĩa là trang điểm, hoặc là cấu thành nên cái gì đó, hoặc cũng có nghĩa là bịa ra một câu chuyện...

Come out nghĩa là gì?

Come out có thể dùng để diễn tả hành động đi ra ngoài để làm việc gì đó hoặc là xuất hiện/ rời khỏi tại...

Find out nghĩa là gì?

Find out nghĩa là tìm kiếm, khám phá, nghiên cứu về thứ gì đó.In this summer vacation, I’m gonna find out some part-time...

Come up nghĩa là gì?

Come up diễn tả cái gì đó đến quá nhanh hoặc xảy ra một cách đột ngột mà bạn không ngờ tới. Nó cũng diễn...

Set out nghĩa là gì?

Set out nghĩa là bắt đầu một cuộc hành trình hay khóa học, dự định, trình bày, định nghĩa hoặc thiết kế, lên kế hoạch...

Fool around nghĩa là gì?

Fool around có nghĩa là làm trò chọc cười người khác hoặc làm gì đó vô nghĩa hoặc làm việc gì ngớ ngẩn, dại...