Sit in for nghĩa là gì?

Sit in for (someone) nghĩa là ngồi vào chỗ của ai, thay thế ai làm gì.Ví dụ:I’ll be sitting in for the secretary at the...

Help out nghĩa là gì?

Help out nghĩa là giúp đỡ ai đó trong những công việc lặt vặt. Ngoài ra help out cũng có một vài cách dùng...

Try for nghĩa là gì?

Try for có nghĩa là cố gắng đạt được một điều gì đó rất khó khăn hoặc bạn muốn rất nhiều.Ví dụ:I'm going...

Try on nghĩa là gì?

Try on được dùng nhiều trong thời trang, may mặc. Nó có nghĩa là thử đồ lên người xem có phù hợp hay không.Ví...

Try out on nghĩa là gì?

Try out on nghĩa là xem một ai đó phản ứng với một điều gì đó như thế nào; hoặc là để xin ý...

Try out nghĩa là gì?

Try out có nghĩa là thử nghiệm, kiểm tra, kiểm nghiệm tiềm năng của một sự vật, sự việc nào đó. Hoặc cũng có...

Sit around nghĩa là gì?

Sit around nghĩa là ngồi rảnh rỗi, không làm gì.Ví dụ:He just sits around the house watching TV. (Anh ấy chỉ ngồi không...

Carry away nghĩa là gì?

Carry away được dùng với nghĩa mang đi hoặc đánh trống lảng hay bị say mê hoặc cuốn hút bởi một cái gì đó.Ví...

Pay one’s dues nghĩa là gì?

Pay one's dues diễn đạt việc để có được thành công, địa vị, quyền lợi thì ai đó đã phải làm việc vất vả,...

Set sb/st back nghĩa là gì?

Set someone/something back nghĩa là ngăn cản/ cản trở ai làm gì, khỏi cái gì hoặc trả giá hoặc đặt lại thời gian.Ví dụ:...