Many a little makes a mickle nghĩa là gì?

Để nói về sự cần cù, siêng năng và tiết kiệm thì Tiếng Việt ta có câu thành ngữ "Năng nhặt chặt bị" hay...

Figure out nghĩa là gì?

Figure (something) out nghĩa là hiểu ra hoặc giải quyết vấn đề nào đó. Cụm động từ này còn có nghĩa là tính một...

Bite the hand that feeds you nghĩa là gì?

Tiếng Việt có câu thành ngữ "Ăn cháo đá bát", "Nuôi ong tay áo" để chỉ những kẻ vô ơn với người đã có...

All bets are off nghĩa là gì?

All bets are off diễn tả một điều gì đó có vẻ chắc chắn hoặc có thể lường trước được trong tương lai bây...

Once upon a time nghĩa là gì?

Once upon a time là cụm từ thường được dùng để bắt đầu các câu chuyện cổ tích, nghĩa là ngày xửa ngày xưa....

Beauty is in the eye of the beholder nghĩa là gì?

"Beauty is in the eye of the beholder" có nghĩa là vẻ đẹp nằm trong mắt người xem. Đơn giản vì mỗi người có...

So far so good nghĩa là gì?

Khi muốn nói mọi thứ vẫn tốt, không có biến cố gì xảy ra, chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau nhưng...

Sign away nghĩa là gì?

Sign away dùng để chỉ việc mất quyền hoặc tài sản của bạn bằng cách ký một văn bản nói cách khác là việc...

Sign off nghĩa là gì?

Sign off dùng để chỉ việc kết thúc một cái gì đó như là kết thúc chương trình phát sóng bằng cách nói lời...

The die is cast nghĩa là gì?

Khi một sự việc đã được ghi lại bằng văn bản hay đơn giản khi làm bài thi tất cả những gì đã viết...