Bottle out nghĩa là gì?

Bottle out nghĩa là bất ngờ quyết định không làm điều gì đó mà bạn đã định làm bởi vì bạn cảm thấy sợ hãi,...

Bog off nghĩa là gì?

Bog off thường được dùng để nói ai đó đi ra chỗ khác, ngưng làm phiền.Ví dụ:Bog off and leave me alone. (Đi...

Bottle away nghĩa là gì?

Bottle away nghĩa là cất giữ ở trong chai; nghĩa bóng dùng để chỉ việc kiềm chế, chôn giấu những suy nghĩ hay cảm...

Bone up nghĩa là gì?

Bone up có nghĩa là học tập chăm chỉ hay tìm hiểu kỹ lưỡng để chuẩn bị cho điều gì đó.Ví dụ:She boned...

Wash out nghĩa là gì?

Wash out được dùng để chỉ việc cuốn trôi, rửa sạch cái gì đó bằng nước hoặc tàn phá , thường do các thiên...

Bog down nghĩa là gì?

Bog down nghĩa là ngăn chặn ai/cái gì đó di chuyển hay phát triển, là gánh nặng cho ai đó; hoặc bị sa lầy...

Board up nghĩa là gì?

Board up dùng để diễn tả việc bít kín, che kín cửa hoặc cửa sổ hay cái gì đó bằng các tấm gỗ mỏng...

Board out nghĩa là gì?

Board out nghĩa là sắp xếp, gửi trẻ em hay vật nuôi ở một nơi khác trong một khoảng thời gian khi bạn không...

Blurt out nghĩa là gì?

Blurt out có nghĩa là nói ra điều gì đó một cách đột ngột, thiếu suy nghĩ và không lường trước kết quả, thường...

Blaze away nghĩa là gì?

Blaze away có nghĩa là dùng súng bắn liên tục vào ai hay cái gì đó.Ví dụ:The guns blazed away at the oncoming...