Set off nghĩa là gì?

Set off nghĩa là bắt đầu, khởi hành một chuyến đi hoặc cài đặt, thiết lập,sắp xếp thứ gì đó.Ví dụ:What time do we...

Bring about nghĩa là gì?

Bring about nghĩa là mang đến, dẫn đến hoặc gây ra hậu quả gì đó.Ví dụ:It took hours of negotiation to bring about...

Go off nghĩa là gì?

Go off nghĩa là nổ hoặc rời đi hoặc diễn tả cái gì đó tiến triển theo chiều hướng xấu đi hoặc ngưng hoạt...

Carry on nghĩa là gì?

Carry on dùng trong những trường hợp nhắc nhở ai đó tiếp tục làm việc đi hoặc cũng có thể là động viên "tiếp tục...

Get up nghĩa là gì?

Get up nghĩa là thức dậy (hành động đã thức dậy và ra khỏi giường), ám chỉ việc bắt đầu một ngày mới hoặc...

Look up nghĩa là gì?

Look up có nghĩa là nhìn lên hoặc trở nên tốt đẹp hơn hoặc cũng có nghĩa là tra cứu, tìm kiếm thông tin....

Take on nghĩa là gì?

Take on có nghĩa là nhận lấy, nắm lấy hoặc nghĩa là ai đó chủ động đứng ra đảm nhận một công việc hoặc...

Go up nghĩa à gì?

Go up dùng để diễn tả cái gì đó đang tăng lên, cao hơn hoặc cũng có nghĩa là đang trong quá trình xây...

Take out nghĩa là gì?

Take out có nghĩa là lấy ra, loại bỏ cái gì đó hoặc rút tiền từ ngân hàng. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là...

Get out nghĩa là gì?

Get out nghĩa là dời đi; thoát ra hay để lộ ra ngoài (tin tức, bí mật). Nó còn có nghĩa là lấy một thứ...