Pull down nghĩa là gì?

Pull down được dịch là kéo xuống. Ngoài ra nó cũng được dùng trong một số trường hợp như phá hủy một tòa nhà...

Pull apart nghĩa là gì?

Pull apart có nghĩa là kéo ra 2 bên, tháo gỡ hay tách ai/cái gì ra; xé toạc vật gì đó,  Ngoài ra nó...

Pass away nghĩa là gì?

Pass away nghĩa là qua đời. Khi bạn muốn nói đến cái chết nhưng muốn giữ phép lịch sự và để tránh làm người khác...

Bring along nghĩa là gì?

Bring along nghĩa là đưa ai/cái gì đó đi cùng bạn đến một nơi hay một sự kiện nào đó.Ví dụ:I brought a...

Pass off nghĩa là gì?

Pass off nghĩa là đã diễn ra. Hoặc nó cũng có nghĩa là làm cho mọi người tin rằng một người/cái gì đó là...

Pass around nghĩa là gì?

Pass around có nghĩa là truyền cái gì đó từ người này sang người khác. Hoặc cũng có nghĩa là trao cái gì đó...

Pass down nghĩa là gì?

Pass down nghĩa là truyền đạt những kiến thức hay bất cứ điều gì đó cho những người trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn...

Pass by nghĩa là gì?

Pass by nghĩa là đi qua, có thể là đi qua quá khứ hoặc điều gì đó đã đi qua cuộc đời bạn mà bạn...

Pass out nghĩa là gì?

Pass out được dùng để nói đến trường hợp bạn đột nhiên bị bất tỉnh (vì say rượu, ốm đau,...); phân phát cái gì...

Pass on nghĩa là gì?

Pass on nghĩa là để lại cho ai đó cái gì mà người khác đã cho bạn. Ngoài ra nó cũng mang nghĩa là...