Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Cook up a story nghĩa là gì?

Cook up a story nghĩa là bịa đặt ra một câu chuyện nào đó. Đồng nghĩa với cụm từ này là cụm từ Make...

Pair up with nghĩa là gì?

Pair up (with) nghĩa là tham gia vào một nhóm hoặc thành lập một nhóm với những người khác để cùng nhau làm việc...

Shake off nghĩa là gì?

Shake off được dùng để chỉ việc tránh xa hoặc chạy trốn khỏi ai đó hay một cái gì đó đang đuổi theo, hoặc...

Speed up nghĩa là gì?

Speed up được dùng để chỉ việc tăng tốc độ của việc di chuyển hay một chuyện gì đo xảy ra nhanh hơn bình...

Figure out nghĩa là gì?

Figure (something) out nghĩa là hiểu ra hoặc giải quyết vấn đề nào đó. Cụm động từ này còn có nghĩa là tính một...

Sign away nghĩa là gì?

Sign away dùng để chỉ việc mất quyền hoặc tài sản của bạn bằng cách ký một văn bản nói cách khác là việc...

Sign off nghĩa là gì?

Sign off dùng để chỉ việc kết thúc một cái gì đó như là kết thúc chương trình phát sóng bằng cách nói lời...

Put up with nghĩa là gì?

Trong cuộc sống đôi khi bạn phải chấp nhận một điều gì đó tồn tại bên cạnh mình mặc dù bạn hoàn toàn không...

Drift apart nghĩa là gì?

Khi hai người trong một mối quan hệ trở nên xa cách nhau thì tình bạn/tình yêu của họ sẽ dần phai nhạt. Trong...

Make out with someone nghĩa là gì?

Trong văn hóa phương Tây, make out để chỉ việc ân ái trên giường/ ghế (hôn, vuốt ve, có thể có thoát y...) nhưng...

Popular posts

Recent posts