Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Hear from nghĩa là gì?

Hear from nghĩa là có thông tin, có liên lạc từ ai đó (nhận được tin nhắn, mail, cuộc gọi,...từ ai đó); hoặc có...

Hear of nghĩa là gì?

Hear of nghĩa là biết được sự tồn tại của ai/cái gì; hoặc cũng có nghĩa là nhận được tin tức của ai đó;...

Show out nghĩa là gì?

Show out nghĩa là hướng dẫn hay đưa ai đó ra cửa khi họ rời khỏi một nơi nào đó.Ví dụAsk someone in...

Stay behind có nghĩa là gì?

Trong Tiếng Anh, khi muốn diễn tả ai đó ở lại để làm việc gì, chuẩn bị cho cái gì, ta sử dụng Stay...

Stay away from có nghĩa là gì?

Để diễn tả việc không đến gần hoặc không liên quan đến ai hoặc để tránh cái gì đó sẽ có ảnh hưởng xấu...

Stay up có nghĩa là gì?

Ta có thể dùng cụm từ Stay up để diễn tả việc ở lại để làm gì đó hoặc thức để chờ đợi.Ví dụ:...

Stay on có nghĩa là gì?

Khi muốn nói đến việc tiếp tục làm việc hoặc ở lại hay nán lại người ta dùng “stay on”.Ví dụ:Tom decided to...

Grow up có nghĩa là gì?

Ta sử dụng cụm động từ "grow up" để diễn tả sự lớn lên, đã trưởng thành của một ai đó.Ví dụ:He grew...

Raise up có nghĩa là gì?

Raise up là một ngoại động từ chỉ hành động hướng vào chủ thế khác. Nói cách khác nó là hành động mà một...

Ring off có nghĩa là gì?

Khi muốn nói đến việc ngừng nói chuyện bằng điện thoại hoặc tắt máy (điện thoại) ta sẽ sử dụng ring off.Ví dụ:I...

Popular posts

Recent posts