Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Sex up nghĩa là gì?

Sex up được dùng để chỉ việc thay đổi thông tin để làm cho người đọc hoặc người nghe cảm thấy hấp dẫn hơn.Sex...

Pay into nghĩa là gì?

Pay into dùng để chỉ việc trả tiền thường xuyên cho một khoản tiền cấp dưỡng hoặc dùng để chỉ việc gửi tiền vào...

Wait about nghĩa là gì?

Wait about được dùng để chỉ việc ở lại một nơi và không làm gì trong khi chờ đợi ai đó đến hoặc điều...

Pick at nghĩa là gì?

Pick at được dùng để chỉ việc cằn nhằn, rắc rối, hoặc quấy rối ai đó.Pick at còn dùng để phê bình một cách...

Pin sth on sb nghĩa là gì?

Pin something on somebody được dùng để chỉ việc đổ lỗi cho ai đó vì một cái gì đó, đặc biệt là đối với...

Throw yourself into nghĩa là gì?

Throw yourself into được dùng để chỉ việc để làm một cái gì đó tích cực và nhiệt tình.Ví dụ:I threw myself into...

Throw yourself at nghĩa là gì?

Throw yourself at được dùng để chỉ việc bạn bị thu hút bởi ai đó hoặc bạn muốn nói với họ rõ ràng là...

Big up nghĩa là gì?

Big up nghĩa là nói nhiều về một người hoặc một cái gì đó tuyệt vời, đôi khi là quá ca ngợi nhiều hơn...

Hang up on nghĩa là gì?

"Hang up on" có nghĩa là kết thúc cuộc gọi với ai đó.Ví dụ:A telesales person called, so I said something rude and...

Hang together nghĩa là gì?

"Hang together" có nghĩa là cùng làm việc để đạt được mục đích nào đó, đồng hành khi gặp khó khăn, hoạn nạn.Ví dụ:...

Popular posts

Recent posts