Home Phrasal Verbs Big up nghĩa là gì?

Big up nghĩa là gì?

SHARE

Big up nghĩa là nói nhiều về một người hoặc một cái gì đó tuyệt vời, đôi khi là quá ca ngợi nhiều hơn là xứng đáng; hoặc cũng có nghĩa là làm cho cơ thể của bạn lớn hơn hoặc cơ bắp hơn bằng các bài tập luyện cân nặng.

Ví dụ:

  • Big up to Kelly Holmes! She ran a superb race. (Khen ngợi cho Kelly Holmes! Cô ấy đã có cuộc chạy đua tuyệt vời).
  • The promoters have really been bigging up this new band. (Những nhà quảng cáo thực sự đang quá ca ngợi ban nhạc mới này).
  • First impressions are really important, so I’d like it if you could big me up to your boss before I meet her. (Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng vì vậy nếu bạn có thể khen ngợi về tôi với sếp của bạn trước khi tôi gặp cô ấy).
  • I was always a really skinny kid, so I got this gym membership so I could really big up. (Tôi luôn là một đứa trẻ gầy gò vì thế tôi đã trở thành thành viên của phòng tập để có thể có thể có thân hình to lớn hơn).