Home Phrasal Verbs Một số cụm động từ với Make

Một số cụm động từ với Make

SHARE

Động từ “make” có rất nhiều cụm động từ khác nhau và mang các ý nghĩa quan trọng. Cùng xem qua một số cụm động từ thông dụng và nghĩa của chúng sau đây:

  1. Make against có nghĩa là phản đối, gây bất lợi, làm hại ai đó.
  2. Make away có nghĩa là vội vàng ra đi.
  3. Make away with có nghĩa là hủy hoại, thủ tiêu  hoặc vứt bỏ thứ gì.
  4. Make for có nghĩa là hướng về một hướng cụ thể, hoặc điều chỉnh lại điều gì.
  5. Make off có nghĩa nhanh chóng dời đi, đặc biệt để chạy trốn. Make off with có nghĩa là ăn trộm thứ gì đó và nhanh chóng mang đi.
  6. Make out có nghĩa là xác định hoặc dựng lên hoặc chứng minh, nhận ra điều gì đó; hoặc có nghĩa là tiến triển.
  7. Make over có nghĩa là cải thiện lại điều gì; hoặc đưa thứ gì cho người khác; hoặc thay đổi diện mạo của ai đó.
  8. Make up có nghĩa là trang điểm; hoàn thành thứ gì đó đã quên; phát minh ( sáng tạo ).
  9. Make up for có nghĩa là bù lại; thay thế.