Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Bring out nghĩa là gì?

Bring out nghĩa là được mang đến, chuyển đến, đưa ra, mang ra, tiết lộ, triển khai; cái gì đó được đem ra xuất...

Một số cụm động từ với LIVE

Tiếp tục các bài viết list tổng hợp các cụm động từ của các động từ quen thuộc, hãy cùng Tiếng Anh ESL tổng...

Lay on nghĩa là gì?

Chúng ta sử dụng "lay on" khi nói đặt thứ gì lên, hoặc cung cấp thứ gì cho ai. Ngoài ra "lay on" còn...

Lay over nghĩa là gì?

Khi muốn nói dừng lại ở một nơi nào đó trong chuyến hành trình, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ "lay over".Ví dụ:...

Lay out nghĩa là gì?

Chúng ta có thể sử dụng cụm từ "lay out" khi muốn nói hạ gục ai đó hoặc làm cho lan rộng, tràn lan...

Lay up nghĩa là gì?

Chúng ta sử dụng cụm từ "lay up" khi nói về việc ai đó phải nằm giường bệnh vì bị thương hay bị đau....

Cụm động từ với LAY

Cùng check xem chúng ta đã biết bao nhiêu cụm động từ với "lay" rồi nhé!Lay about có nghĩa là tấn công (đánh đập)...

Lay about nghĩa là gì?

Chúng ta sử dụng cụm từ "lay about" khi muốn nói tấn công (đánh đập) ai đó.Ví dụ:He said that his captors had...

Lay aside nghĩa là gì?

Khi muốn nói tiết kiệm cho kế hoạch nào đó, hoặc không để ai bị ảnh hưởng bởi điều gì, chúng ta sẽ sử...

Lay by nghĩa là gì?

Chúng ta có thể sử dụng cụm từ "lay by" trong các trường hợp khác nhau. Cụ thể như khi muốn nói từ bỏ...

Popular posts

Recent posts