Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Tell against nghĩa là gì?

Tell against nghĩa là nói điều gì để chống lại ai đó; làm chứng chống lại ai đó, gây bất lợi cho ai đó/cái...

Tell apart nghĩa là gì?

Cụm động từ tell apart rất phổ biến được dùng để phân biệt hai hoặc nhiều đối tượng với nhau.Ví dụAs babies, the twins...

Tell off nghĩa là gì?

Khi trách mắng ai đó, thể hiện sự giận dữ, ta có thể dùng cụm động từ tell off. Tell off nghĩa là nói thẳng...

Tell from nghĩa là gì?

Cụm động từ "Tell from" nghĩa là biết được điều gì đó từ cái gì; hoặc dùng để phân biệt cái này với cái...

Tell on nghĩa là gì?

"Tell on" nghĩa là mách lẻo, nói xấu ai với ai; hoặc là báo cáo hành vi xấu của ai với cơ quan chức...

Các cụm động từ với TELL

Tell là động từ quen thuộc với tất cả chúng ta và cũng có rất nhiều cụm động từ thú vị xung quanh từ...

Be against nghĩa là gì?

Chúng ta thường sử dụng “be against” với nghĩa là phản đối hay đi ngược lại điều gì đó. Ngoài ra “against” đi kèm...

Be along nghĩa là gì?

Be along có nghĩa là rời đi, tới nơi nào đó. Khi dùng cùng "with" mang nghĩa là đi cùng ai tới đâu.Ví dụ:...

Các cụm động từ với BE

Có lẽ “to be” là một trong những động từ cơ bản nhất khi chúng ta học Tiếng Anh. Vì sự thông dụng như...

Have over nghĩa là gì?

Cụm động từ "Have over" được sử dụng khi muốn nói có khách tới nhà và ở lại nhà của bạn.Ví dụ:We’ll have...

Popular posts

Recent posts