Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Belong to nghĩa là gì?

Belong to somebody: ý nói cái gì thuộc sở hữu của ai đó.Belong to something:Diễn tả ai đó là thành viên của câu lạc...

Beat up nghĩa là gì?

Beat somebody up nghĩa là đánh, tấn công, chỉ trích ai đó một cách dữ dội.Ví dụ:The candidates spent the time beating each...

Write up nghĩa là gì?

Write up có nghĩa là ghi chép cái gì thành văn bản hoặc viết nháp hoặc viết một bản báo cáo mô tả điều...

Write off nghĩa là gì?

Write off có nghĩa là viết cái gì đó trôi chảy, và không do dự. Write off còn có nghĩa là chấp nhận một khoản...

Tone down nghĩa là gì?

Tone down dùng để diễn tả việc làm cho dịu xuống về màu sắc, âm thanh, giọng nói... hoặc nghĩa là tiết chế, làm giảm...

Tail off nghĩa là gì?

Tail off có nghĩa là thu hẹp, giảm xuống, suy thoái.Ví dụ:As the difficult tailed off, we began to realize what should we...

Tip off nghĩa là gì?

Tip off có nghĩa là cung cấp thông tin hoặc đưa ra lời khuyên cho ai đó hay vấn đề gì.Tip off còn dùng để...

Tidy up nghĩa là gì?

Tidy up nghĩa là dọn dẹp chỗ nào đó sạch sẽ và gọn gàng, thường bằng cách sắp xếp những vật trở về nơi...

Walk out nghĩa là gì?

Walk out nghĩa là ngừng công việc hoặc rời đi đột ngột, đặc biệt như một cách để thể hiện sự phản đối, không...

Stick out nghĩa là gì?

Stick out có nghĩa là nhô ra hay lòi ra ngoài cái gì đó. Stick out còn dùng để chỉ việc chịu đựng ai đó....

Popular posts

Recent posts