Home Phrasal Verbs Patch up có nghĩa là gì?

Patch up có nghĩa là gì?

SHARE

Patch up có nghĩa là sửa chữa qua loa để sử dụng tạm thời, chắp vá, hàn gắn đồ đạc bị hỏng như quần áo rách, lốp xe hỏng hay khâu vết thương.

Ví dụ:

  • Our roof leaked during that storm yesterday and I had to patch up some holes. (Mái nhà của chúng tôi bị rò rỉ trong cơn bão hôm qua và tôi đã phải sửa một số lỗ rò).
  • He tried to patch up after their quarrel. (Anh ta cố gắng hàn gắn sau những cuộc cãi vã).
  • Don’t expect them to patch up everything. (Đừng mong đợi họ sửa chữa mọi thứ).
  • We patch up the wounds. (Chúng tôi khâu các vết thương).
  • My mother used to patch up our old clothes when we were poor. (Mẹ tôi đã từng phải vá quần áo cũ của chúng tôi khi chúng tôi còn nghèo.)