Home Phrasal Verbs Sex up nghĩa là gì?

Sex up nghĩa là gì?

SHARE

Sex up được dùng để chỉ việc thay đổi thông tin để làm cho người đọc hoặc người nghe cảm thấy hấp dẫn hơn.

Sex up còn được dùng để chỉ việc có hành động khơi gợi tình dục với ai đó.

Ví dụ:

  • The author decided to sex up the book title. (Tác giả đã quyết định thay đổi tiêu đề sách để nó hấp dẫn hơn).
  • She is trying to sex up the herself’s image. (Cô ấy đang cố gắng để khơi gợi hình ảnh của cô ấy).
  • She wants to sex him (Cô ấy muốn có hành động tình dục với anh ta)
  • This is the first time Lisa tried to sex up (Đây là lần đầu tiên Lisa cố gắng để làm mới bản thân).
  • The songwriter always wants to sex up the song’s lyric. (Người nhạc sĩ luôn muốn làm mới lời bài hát).