Home Phrasal Verbs Wait about nghĩa là gì?

Wait about nghĩa là gì?

SHARE

Wait about được dùng để chỉ việc ở lại một nơi và không làm gì trong khi chờ đợi ai đó đến hoặc điều gì đó xảy ra.

Wait about còn được dùng để chỉ việc đứng ngồi không yên, bồn chồn, chờ lâu.

Ví dụ:

  • She had waited about for two hours, but he didn’t come. (Cô gái ở đó đợi trong 2 giờ nhưng anh ấy không tới).
  • We wait about until the evening. (Tôi đợi cho tới tối).
  • He says he will wait about 15 minutes. (Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi 15 phút).
  • Let’s wait about three weeks after the bank check ID. (Hãy đợi 3 tuần sau khi ngân hàng kiểm tra tài khoản).
  • The best way is to wait about two weeks you will have the resuls. (Tốt nhất là đợi 2 tuần bạn sẽ có kết quả).