Home Phrasal Verbs Weigh down có nghĩa là gì?

Weigh down có nghĩa là gì?

SHARE

Weigh down có nghĩa là giữ hoặc uốn cong cái gì đó bằng cách dùng trọng lượng. Weigh down còn có nghĩa là đè, ép ai đó hoặc cái gì đó.

Ví dụ:

  • My company has a new plan to weigh down new staffs. (Công ty của tôi đã có kế hoạch mới để ép đội ngũ nhân viên mới).
  • The presents weigh down the branches of the Christmas tree. (Các món quà đè nặng xuống các cành cây Giáng sinh).
  • Many clothes will weigh down on the clothes hangers. (Nhiều quần áo nó sẽ đè nặng lên móc treo).
  • I’m completely weighed down by the stress of an examination. (Tôi hoàn toàn áp lực bởi sự căng thẳng của kì thi).
  • He feels weighed down with full homework. (Anh ta cảm thấy áp lực với tất cả bài tập về nhà).