Home Phrasal Verbs Wise up có nghĩa là gì?

Wise up có nghĩa là gì?

SHARE

Wise up có nghĩa là khôn ngoan để làm gì đó hoặc làm cho ai đó nhận thức được điều gì đó.

Ví dụ:

  • You can wise up by reading the news. (Bạn có thể khôn ngoan lên bằng cách đọc tin tức).
  • You’d better wise up. (Bạn nên khôn ngoan hơn).
  • When will he wise up? (Khi nào anh ấy mới khôn ngoan?)
  • We should wise up. (Chúng ta nên khôn ngoan).
  • A seller becomes to wise up when he stands in front of the customer. (Người bán trở nên khôn ngoan khi đứng trước khách hàng).