Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Go the extra mile nghĩa là gì?

 Go the extra mile nghĩa là làm nhiều hơn dự kiến của bạn.Ví dụ:She's a hard worker and always goes the extra mile....

Butter someone up nghĩa là gì?

Butter someone up nghĩa là tỏ ra tốt với ai đó vì bạn đang muốn điều gì.Ví dụ:If you want a pay rise,...

Call in a favor nghĩa là gì?

Call in a favour nghĩa là yêu cầu ai đáp lễ hoặc yêu cầu một đặc ân, một sự ưu tiên nào đó.Ví dụ:...

Something catch one’s eyes nghĩa là gì?

Something catch one's eyes nghĩa là cái gì, việc gì gây sự chú ý với ai.Ví dụ:The children playing in the park catch...

Baby someone nghĩa là gì?

Baby someone có nghĩa là bao bọc, che chở, nuông chiều quá mức ai đó khiến họ không thể tự lập, không trưởng thành.Ví...

Ask someone out nghĩa là gì?

Sau giai đoạn thả thính, tán tỉnh nếu muốn mời cô ấy/anh ấy ra ngoài, đi chơi như một buổi hẹn hò bạn có...

Once upon a time nghĩa là gì?

Once upon a time là cụm từ thường được dùng để bắt đầu các câu chuyện cổ tích, nghĩa là ngày xửa ngày xưa....

Pull your socks up nghĩa là gì?

Pull your socks up nghĩa là cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.Ví dụ:You'll have to pull your socks up and work harder if...

Hit on someone nghĩa là gì?

Khi nói đến việc tán tỉnh một người nào đó, chúng ta hẳn ai cũng biết đến “to flirt with somebody” và bài viết...

Hit it off with someone nghĩa là gì?

Câu thành ngữ “hit it off” chỉ sự hòa hợp với một người nào đó từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nó ám chỉ...

Popular posts

Recent posts