Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Pay one’s dues nghĩa là gì?

Pay one's dues diễn đạt việc để có được thành công, địa vị, quyền lợi thì ai đó đã phải làm việc vất vả,...

Thất tình trong tiếng Anh là gì?

Khi bạn nghe nhạc hay xem phim, các nhân vật nói “I’m broken heart” bạn hiểu rằng họ đang thất tình. Đúng vậy. Nhưng...

Sống ảo trong tiếng Anh là gì?

Sống ảo cũng là từ được chúng ta dùng khá nhiều hiện nay. Hầu hết chúng ta dùng như một câu cửa miệng khi...

Thả thính trong tiếng Anh là gì?

Bạn gặp cụm từ thả thính này ở mọi nơi, thả thính xuất hiện khắp các trang mạng xã hội và cuộc sống hàng ngày của...

Depend on/upon là gì?

Depend on/ upon có nghĩa là dựa trên cái gì hoặc bị phụ thuộc vào ai hay thứ gì đó. Thường chúng ta hay...

Cut it out nghĩa là gì?

Cut it out nghĩa là dừng làm việc gì đó khiến bạn khó chịu, bực bội hay mệt mỏi vì nó.Ví dụ:That noise...

Give someone a hand nghĩa là gì?

Trong tiếng Việt “tay” thường được dùng để nói đến việc giúp đỡ ai đó hoặc cần ai giúp: “giúp tôi một tay” hay...

In ages nghĩa là gì?

Nếu như khi nói đến việc trải qua khoảng thời gian dài, từ rất lâu bạn đã quá quen thuộc với “very long time”...

(Oh) never mind là gì?

Never mind nghĩa là đừng bận tâm. Khi ai đó không hiểu những gì bạn đang cố giải thích với họ, bạn nói "...

On behalf là gì?

On behalf nghĩa là thay mặt, thường đi kèm giới từ "of" thay mặt cho ai, cái gì.Ví dụ:I’d like to say on...

Popular posts

Recent posts