Home Phrases Butter someone up nghĩa là gì?

Butter someone up nghĩa là gì?

SHARE

Butter someone up nghĩa là tỏ ra tốt với ai đó vì bạn đang muốn điều gì.

Ví dụ:

  • If you want a pay rise, you should butter up the boss. (Nếu anh muốn tăng lương, anh cần phải biết nịnh ông chủ.)
  •  If you want your new job to go smoothly, you should butter your colleague up. (Nếu cậu muốn công việc mới suôn sẻ, cậu nên đối tốt với đồng nghiệp.)
  • If you do not want to be separated in your neighborhood, you should butter your neighbors up. (Nếu anh không muốn bị tách biệt trong khu phố, anh nên đối tốt với hàng xóm.)