Home Phrases Depend on/upon là gì?

Depend on/upon là gì?

SHARE

Depend on/ upon có nghĩa là dựa trên cái gì hoặc bị phụ thuộc vào ai hay thứ gì đó. Thường chúng ta hay gặp là “Depend on“, tuy nhiên trong cách nói trang trọng, hoa mỹ hơn hay để có vần, nhịp trong câu thì ta có thể dùng “Depend upon”. Đôi khi, để trả lời một câu hỏi lựa chọn, thay vì trả lời là ” Yes” hay “No” thì ta có thể nói “ It depends” nghĩa là tùy thuộc và sau đó thường kèm theo lời giải thích cho nó.

Ví dụ:

  • Our plans depend on the weather. ( Kế hoạch của chúng tôi phụ thuộc vào thời tiết.)
  • Children must depend on their parents. ( Trẻ em phải phụ thuộc vào bố mẹ chúng.)
  •  You can depend on his honesty. ( Bạn có thể tin vào sự thật thà của cậu ấy.)
  • grade depends on the results of the final exam. ( Điểm số tùy thuộc vào kết quả của bài kiểm tra cuối cùng.)
  • He began to depend more and more on drugs. ( Anh ta bắt đầu phụ thuộc vào nhiều thuốc hơn.)
  • “What time will you arrive?”- “ It dependsIf I come by train, I’ll arrive at 5 o’clock. If I come by bus, I’ll be a bit later.” ( Mấy giờ anh đi? – Tùy thôi. Nếu tôi đi tàu, tôi sẽ đến lúc 5 giờ. Nếu tôi đi xe bus, tôi sẽ đến muộn hơn một chút.)