Home Phrases Fall for someone nghĩa là gì?

Fall for someone nghĩa là gì?

SHARE

Khi nói đến việc yêu một ai đó ngoài cách diễn đạt “fall in love” mà chúng mình đã giới thiệu ở bài trước, chúng ta còn có một cách diễn đạt nữa là “fall for (someone)”. Nó có nghĩa là say đắm, bị thu hút bởi ai đó và bắt đầu yêu người đó.

Ví dụ:

  • I fell for her in a big way. She’s gorgeous! (Tôi đã say đắm cô ấy rất nhiều. Cô ấy thật lộng lẫy!)
  • Ted fell for Alice and they decided to get married. (Ted đã yêu Alice và họ đã quyết định kết hôn).
  • I fell for you the first time I saw you in the park. (Tôi đã bị bạn thu hút ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy bạn trong công viên).