Home Phrases Hit it off with someone nghĩa là gì?

Hit it off with someone nghĩa là gì?

SHARE

Câu thành ngữ “hit it off” chỉ sự hòa hợp với một người nào đó từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nó ám chỉ sự kết nối hòa hợp tức thời (ngay lập tức). Vì vậy “hit it off with someone” có nghĩa là kết ai đó ngay từ lần gặp đầu. Như trong tiếng Việt chúng ta có câu “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” thì nó cũng có nghĩa tương tự vậy.

Ví dụ:

  • Look how John hit it off with Mary. (Nhìn xem John đã đổ Mary từ cái nhìn đầu tiên như thế nào).
  • I knew you’d hit it off with Mike. (Tôi biết bạn đã thích Mike ngay từ lúc đầu).
  • I didn’t really hit it off with his sister. (Tôi đã không thực sự hòa hợp được với chị gái cậu ấy ngay từ đầu).