Home Phrases Hit on someone nghĩa là gì?

Hit on someone nghĩa là gì?

SHARE

Khi nói đến việc tán tỉnh một người nào đó, chúng ta hẳn ai cũng biết đến “to flirt with somebody” và bài viết này chúng mình sẽ mang đến một cách diễn đạt nữa khi nói đến việc tán tỉnh, đó là “hit on someone”.

Nếu  “to flirt with somebody” chỉ dừng lại ở việc thả thính thì “hit on someone” cũng mang nghĩa tán tỉnh, nhưng với cường độ mạnh bạo hơn, để cho ai đó thấy một cách trực tiếp bạn bị thu hút bởi người đó, đôi khi có thể trở thành thô lỗ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.

Ví dụ:

  • The women were all hitting on George, but he didn’t care. (Tất cả phụ nữ đều tán tỉnh George, nhưng anh ấy không hề quan tâm).
  • I thought he was going to hit on me – but he didn’t. (Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ tán tôi – nhưng anh ấy đã không làm vậy).
  • I think Sarah was hitting on me. (Tôi nghĩ Sarah đang tán tỉnh tôi).