Home Phrases Make tea có nghĩa là gì?

Make tea có nghĩa là gì?

SHARE

Để diễn tả hành động pha trà, ta dùng cụm từ Make tea.

Ví dụ:

  • How do you make tea from green tea leaves? (Làm thế nào để bạn làm được trà từ những lá trà xanh?)
  • Make tea by using 500ml of water. It is very delicious. (Pha trà bằng 500ml nước. Nó sẽ rất tuyệt.)
  • He always uses dried leaves to make tea. (Anh ấy luôn sử dụng lá khô để pha trà.)
  • I make tea with ginger because of my father like it. (Tôi pha trà cùng với gừng vì bố tôi thích nó.)
  • Making tea with honey to enjoy with my friends is great. (Việc pha trà cùng mật ong để thưởng thức nó cùng những người bạn thật tuyệt vời.)