Home Phrases Make time có nghĩa là gì?

Make time có nghĩa là gì?

SHARE

Make time dùng để chỉ việc mất thời gian, dành thời gian cho việc gì đó hoặc với ai đó.

Ví dụ:

  • I think I should make time for revision. (Tôi nghĩ là tôi nên dành thời gian để sửa đổi).
  • Sometimes he makes time for friends instead of work. (Thỉnh thoảng anh ấy dành thời gian cho những người bạn thay vì công việc).
  • You should make time relax in the weekend. (Bạn nên dành thời gian thư giãn vào cuối tuần).
  • He usually makes time for walking in the evening. (Anh ấy thường dành thời gian đi bộ vào mỗi tối).
  • He wants to make time for you. (Anh ấy muốn dành thời gian cho bạn).