Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Baby someone nghĩa là gì?

Baby someone có nghĩa là bao bọc, che chở, nuông chiều quá mức ai đó khiến họ không thể tự lập, không trưởng thành.Ví...

Ask someone out nghĩa là gì?

Sau giai đoạn thả thính, tán tỉnh nếu muốn mời cô ấy/anh ấy ra ngoài, đi chơi như một buổi hẹn hò bạn có...

Once upon a time nghĩa là gì?

Once upon a time là cụm từ thường được dùng để bắt đầu các câu chuyện cổ tích, nghĩa là ngày xửa ngày xưa....

Pull your socks up nghĩa là gì?

Pull your socks up nghĩa là cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.Ví dụ:You'll have to pull your socks up and work harder if...

Hit on someone nghĩa là gì?

Khi nói đến việc tán tỉnh một người nào đó, chúng ta hẳn ai cũng biết đến “to flirt with somebody” và bài viết...

Hit it off with someone nghĩa là gì?

Câu thành ngữ “hit it off” chỉ sự hòa hợp với một người nào đó từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nó ám chỉ...

Pay the piper nghĩa là gì?

Chúng ta sử dụng cụm từ "pay the piper" khi muốn nói đối mặt hay chấp nhận với việc gì hay lời nói nào...

Pay through the nose nghĩa là gì?

Khi chi tiền quá tay hay trả một số tiền đắt hơn giá trị thực, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ "pay through...

Fall for someone nghĩa là gì?

Khi nói đến việc yêu một ai đó ngoài cách diễn đạt “fall in love” mà chúng mình đã giới thiệu ở bài trước,...

Do your job nghĩa là gì?

Do your job nghĩa là làm công việc của mình.Ví dụ:You should do your job and don't bother me! (Cậu nên làm việc của...

Popular posts

Recent posts