Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Give someone the ax nghĩa là gì?

The ax (axe) nghĩa là sự sa thải hoặc sự bớt lương, sự giảm bớt nhân công. Do đó, cụm từ "Give someone the...

Make tea có nghĩa là gì?

Để diễn tả hành động pha trà, ta dùng cụm từ Make tea.Ví dụ:How do you make tea from green tea leaves? (Làm thế...

Make time có nghĩa là gì?

Make time dùng để chỉ việc mất thời gian, dành thời gian cho việc gì đó hoặc với ai đó.Ví dụ:I think I...

Make war có nghĩa là gì?

Make war dùng để diễn đạt việc tấn công ai đó hoặc cái gì đó và bắt đầu chiến tranh hoặc chủ động phản...

Make a cake có nghĩa là gì?

Khi muốn nói đến hành động làm bánh thì ta sẽ diễn tả bằng cụm từ Make a cake.Ví dụ:He doesn’t need to be...

Make peace có nghĩa là gì?

Make peace có nghĩa là hòa giải, làm hòa.Ví dụ:I really want to make peace and end the wars. (Tôi thực sự mong...

Make money có nghĩa là gì?

Make money có nghĩa là làm ra tiền, kiếm được tiền.Ví dụ:He will make money if he works hard. (Anh sẽ làm ra...

Make a fire có nghĩa là gì?

Make a fire dùng để diễn tả việc tạo ra lửa, nổi lửa, đốt lửa.Ví dụ:It was a cold night so everybody had...

Make a snack có nghĩa là gì?

Make a snack để chỉ hành động làm một bữa ăn nhẹ.Ví dụ:He likes to make a snack mix with cereal. (Anh ấy thích...

Make corrections có nghĩa là gì?

Make corrections có nghĩa là chỉnh sửa cái gì đó.Ví dụ:We make corrections when we get things wrong. (Chúng tôi chỉnh sửa lại...

Popular posts

Recent posts