Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Make a reservation có nghĩa là gì?

Make a reservation nghĩa là đặt chỗ, đặt phòng trước hoặc hẹn trước.Ví dụ:They call and make a reservation in the restaurant. (Họ...

Make a remark có nghĩa là gì?

Khi đưa ra một nhận xét về cái gì đó ta có thể sử dụng Make a remark.Ví dụ:If your attention a girl, you...

Take advantage of có nghĩa là gì?

Take advantage of + something có nghĩa là tận dụng thứ gì đó.Take advantage of + someone có nghĩa là lợi dụng ai đó.Ví...

In time có nghĩa là gì?

In time (for something/ to do something) để diễn tả việc vừa đúng lúc, vừa kịp lúc (làm gì đó).Ví dụ:Will you be...

On time có nghĩa là gì?

Khi nói đến việc đến đúng giờ vì đã có kế hoạch định sẵn thì ta sẽ sử dụng "on time". Để phân biệt cách...

Pay one’s dues nghĩa là gì?

Pay one's dues diễn đạt việc để có được thành công, địa vị, quyền lợi thì ai đó đã phải làm việc vất vả,...

Thất tình trong tiếng Anh là gì?

Khi bạn nghe nhạc hay xem phim, các nhân vật nói “I’m broken heart” bạn hiểu rằng họ đang thất tình. Đúng vậy. Nhưng...

Sống ảo trong tiếng Anh là gì?

Sống ảo cũng là từ được chúng ta dùng khá nhiều hiện nay. Hầu hết chúng ta dùng như một câu cửa miệng khi...

Thả thính trong tiếng Anh là gì?

Bạn gặp cụm từ thả thính này ở mọi nơi, thả thính xuất hiện khắp các trang mạng xã hội và cuộc sống hàng ngày của...

Depend on/upon là gì?

Depend on/ upon có nghĩa là dựa trên cái gì hoặc bị phụ thuộc vào ai hay thứ gì đó. Thường chúng ta hay...

Popular posts

Recent posts