Home Phrases Pay through the nose nghĩa là gì?

Pay through the nose nghĩa là gì?

SHARE

Khi chi tiền quá tay hay trả một số tiền đắt hơn giá trị thực, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “pay through the nose”. Khi đọc cụm từ này chắc chắn chúng ta cũng có thể hiểu phần nào nghĩa của nó đúng không các bạn!

Ví dụ:

  • Some restaurant owners have even noticed that we do not like paying through the nose for our wines when eating out. (Một số chủ cửa hàng đã chú ý đến việc chúng ta không thích trả tiền đắt hơn cho rượu
  • It looks as though those taking out new insurance policies on their houses will be paying through the nose.